ANKO branchevereniging

Haarhuis van Tongeren is al jarenlang lid van de ANKO-branchevereniging. Deze branchevereniging zorgt ervoor dat de kwaliteit bij de kappers gewaarborgd blijft en dat kappers op de beste manier met hun klanten en werknemers om blijven gaan.

Downloads:

De Branchevereniging voor haarwerkers ANKO sectie haarwerken is 1 januari 2012 opgericht en is een krachten bundeling van twee belangengroepen van haarwerkers, namelijk Top Haarwerkers Gilde Nederland (THGN) en Nederlandse Vereniging van haarwerk ondernemers (NVHO) en de ANKO.

Een nieuwe organisatie die actief inspeelt op ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de maatschappij. De Anko Sectie Haarwerken heeft leden in meer dan 100 vestigingsplaatsen van haarwerkbedrijven door heel Nederland en dit ledenaantal groeit gestaag. Door het samen gaan is Anko sectie haarwerken veruit de grootste organisatie binnen de haarwerkbranche. Het zijn van een Branchevereniging houdt in dat verantwoordelijkheid moet worden genomen ten aanzien van alle betrokken partijen zoals de Zorgverzekeraars, de Haarwerkbedrijven, Patiëntenverenigingen en natuurlijk de Klanten.

Kwaliteit, professionaliteit en integriteit staan bij de leden van de Sectie hoog in het vaandel. De beste manier om dit goed uit te voeren is het duidelijk opstellen van eisen, regels en procedures (Algemene leveringsvoorwaarden). voor het verkrijgen en het behouden van het keurmerk ANKO haarwerk specialist. De leden van de sectie worden jaarlijks getoetst conform het Toetsingsprotocol of zij voldoen aan de kwaliteits-, inrichtings- en opleidingseisen van de Erkenningsregeling ANKO Haarwerk Specialist.

Service en Kwaliteit
Bij Haarhuis van Tongeren is service en kwaliteit heel erg belangrijk. Dit begint al met de levertijd. Onze levertijd van een confectie haarwerk is vaak per direct of maximaal 2 werkdagen. De levertijd voor een compleet haarwerk op maat is rond de 12 weken. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om uw haarwerk te reserveren. Dit is mogelijk voor periode van minimaal 3 tot maximaal 6 weken. 

Daarnaast is de levensduur van een goed haarwerk afhankelijk van goed onderhoud en nazorg. Wij hebben veel producten in ons assortiment waarmee u uw haarwerk zo goed als mogelijk kunt onderhouden. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en daarnaast kunt u altijd langskomen als u problemen ondervind aan uw haarwerk.

Procedure voor het indienen van klachten
Betekent dit nu dat bij haarwerkbedrijven die aangesloten zijn bij de ANKO geen fouten meer worden gemaakt? Natuurlijk niet, waar mensen werken worden fouten gemaakt. Dat was vroeger zo, dat is nu zo en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Maar van haarwerkbedrijven, die aangesloten zijn bij de Anko sectie haarwerken, wordt verwacht dat zij die fouten tot een minimum weten te beperken en vervolgens naar volle tevredenheid oplossen. Heeft u problemen met uw haarwerk dan kunt u het beste binnen 5 werkdagen contact opnemen met Haarhuis van Tongeren. Wij proberen uw problemen altijd naar tevredenheid op te lossen.

Kunnen wij u toch niet de juiste oplossing bieden dan kunt u contact opnemen met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. ANKO-leden zijn namelijk aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag (SGC). Indien u van mening bent dat een klacht niet naar tevredenheid is opgelost door het desbetreffende haarwerkbedrijf kunt u een klacht indienen bij het SGC.

Voor meer vragen of heeft u toch echt een klacht dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

ANKO Keurmerk

Keurmerk Het Keurmerk “ANKO Haarwerk Specialist” is een privaat rechtelijk keurmerk en is door de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) opgericht en gedeponeerd. Een keurmerk is te beschouwen als een visuele kwaliteitsaanduiding met betrekking tot een product en/of dienst.

De Anko sectie haarwerken verleent aan haarwerkbedrijven het recht dit merk te gebruiken, nadat aan de voorwaarden vastgelegd in de Erkenningsregeling ANKO Haarwerk Specialist (EAHS) is voldaan. De ANKO sectie haarwerken zet zich in om de kwaliteit van haarwerkbedrijven en de daaraan gekoppelde hoge mate van dienstverlening te waarborgen. Dit wordt ook (terecht) geëist door consumenten, zorgverzekeraars en verwijzers.

Het ANKO heeft in nauw overleg met zorgverzekeraars, gebruikersverenigingen, verwijzers, fabrikanten, importeurs een eigen keurmerkregeling ontwikkeld. De keurmerkregeling van de ANKO sectie haarwerken zorgt ervoor dat door middel van jaarlijkse toetsingen de bij de sectie aangesloten bedrijven voldoen aan alle genormeerde “kwaliteitseisen”, “inrichtingseisen” en“opleidingseisen”. De keurmerkvoerders leveren confectie en/of maatwerk haarwerken en daarmee aanverwante producten en diensten van goede kwaliteit. De door het ANKO erkende bedrijven worden gepubliceerd op haar website ten bate van de consumenten, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en haarwerkbedrijven. Met het logo van ANKO Haarwerk Specialist (AHS) als symbool van het keurmerk is de kwaliteit van het product en/of dienst optimaal gegarandeerd.

Secretariaat ANKO sectie haarwerken.

Gooierserf 400
1276 KT HUIZEN
Telefoon : 035-525 95 00
Email : info@anko.nl
Website : www.anko.nl

 

Profiel Anko Sectie Haarwerken

De Branchevereniging voor haarwerkers ANKO sectie haarwerken is 1 januari 2012 opgericht en is een krachten bundeling van twee belangengroepen van haarwerkers, namelijk Top Haarwerkers Gilde Nederland (THGN) en Nederlandse Vereniging van haarwerk ondernemers (NVHO) en de ANKO. Een Nieuwe organisatie die actief inspeelt op ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de maatschappij. De Anko Sectie Haarwerken heeft leden in meer dan 100 vestigingsplaatsen van haarwerkbedrijven door heel Nederland en dit ledenaantal groeit gestaag. Door het samen gaan is Anko sectie haarwerken veruit de grootste organisatie binnen de haarwerkbranche. Het zijn van een Branchevereniging houdt in dat verantwoordelijkheid moet worden genomen ten aanzien van alle betrokken partijen zoals de Zorgverzekeraars, de Haarwerkbedrijven, Patiëntenverenigingen en natuurlijk de Klanten. Kwaliteit, professionaliteit en integriteit staan bij de leden van de Sectie hoog in het vaandel. De beste manier om dit goed uit te voeren is het duidelijk opstellen van eisen, regels en procedures. voor het verkrijgen en het behouden van het keurmerk ANKO haarwerk specialist.De leden van de sectie worden jaarlijks getoetst conform het Toetsingsprotocol of zij voldoen aan de kwaliteits-, inrichtings- en opleidingseisen van de Erkenningsregeling ANKO Haarwerk Specialist.

Procedure voor het indienen van klachten
Betekent dit nu dat bij haarwerkbedrijven die aangesloten zijn bij de ANKO geen fouten meer worden gemaakt? Natuurlijk niet, waar mensen werken worden fouten gemaakt. Dat was vroeger zo, dat is nu zo en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Maar van haarwerkbedrijven, die aangesloten zijn bij de Anko sectie haarwerken, wordt verwacht dat zij die fouten tot een minimum weten te beperken en vervolgens naar volle tevredenheid oplossen. ANKO-leden zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag (SGC) Indien u van mening bent dat een klacht niet naar tevredenheid is opgelost door het desbetreffende haarwerkbedrijf kunt u een klacht indienen bij het SGC.

Klachten worden volgens het Reglement Geschillenregeling ANKO Sectie Haarwerken behandeld door de SGC, die is te downloaden op www.anko.nl Graag houden wij u op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op haarwerkgebied en relevantezaken op onze website www.anko.nl